Finnországról magyarul

Maticsák sándor és Anna Tarvainen Finn nyelv c. könyvéből (Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2003.).
 • A modern finn építészet. Bp., 1976.
 • Bán Aladár: A finn nemzeti irodalom története. Bp., 1928.
 • Bernáth Zsigmond: Egy nyár Finnországban. Bp., 1975.
 • Csepregi Béla–Csoóri Sándor (szerk.): Vallomások Finnországról. Bp., 1987.
 • Domokos Péter: A finn irodalom fogadtatása Magyarországon. Bp., 1972.
 • Erdődi József: A mai Finnország. Szeged, 1940.
 • Gombos József: Finnország politikatörténete (1809–1917). Szeged, 1994.
 • Gombos József: A két világháború közötti Finnország politikatörténete (1918–1939). Szeged, 1997.
 • Gombos József: A finn „második köztársaság” politikatörténete (1944–2000). Szeged, 2001.
 • Halmesvirta, Anssi (szerk.): Finnország története. Debrecen, 2001.
 • Heikkilä, Päivi – Karig Sára (szerk.): Barátok, rokonok. Tanulmányok a finn–magyar kulturális kapcsolatok történetéből. Bp., 1984.
 • Hunfalvy Pál: Utazás a Balt-tenger vidékein. Pest, 1871.
 • Jakobson, Max: Finnország – mítosz és valóság. Bp., 1990.
 • Jankó János: Finnországi jegyzetek. Bp., 1993.
 • Jávori Jenő: A finnugor népek irodalmának bibliográfiája. Bp., 1975.
 • Jávori Jenő: Az uráli népek irodalmának bibliográfiája. Szombathely, 1995.
 • Jávorszky Béla: Észak-Európa kisebbségei. Bp., 1991.
 • Jokinen, Heikki: Finn falfirkák. Bp., 1996.
 • Kardos Vera: Ahogy én láttam Finnországot. Bp., é.n.
 • A. Katona Ildikó – Tóth Judit (szerk.): Szauna. Bp., 1997.
 • Kekkonen, Urho: A finn külpolitika útja. Bp., 1975.
 • Kekkonen, Urho: A finn út. Bp., 1989.
 • Kirstinä, Leena – Lőrincz Judit: Magyarok és finnek a fikció világában. Balázs József és Veijo Meri regényének befogadása Magyarországon és Finnországban. Finn–magyar közös olvasáskutatás II. Bp., 1992.
 • Klinge, Matti: Finnország rövid története. Nyíregyháza, 1993.
 • Koczogh Ákos: Otthon, Finnországban. Bp., 1987.
 • Kodolányi János: Suomi titka. Bp., 1939.
 • Kodolányi János: Suomi, a csend országa. Bp., 1944.
 • Koós Judith: Finn iparművészet. Bp., 1971.
 • Korompay Bertalan: Finn nyomokon. Folklór, néprajz, irodalom I–II. Bp., 1989.
 • Laitinen, Kai: A finn irodalom története. Bp., 1981.
 • Lőrincz Judit – Vakkari, Pertti: Távoli rokonok – közeli barátok. Magyarok és finnek az olvasásszociológia tükrében. Magyar–finn közös kutatás I. Bp., 1991.
 • Major Árvácska: Suomi természetesen. Bp., 1998.
 • Mannerheim, G.: A téli háború (1939–40). Bp., 1997.
 • Maticsák Sándor (szerk.) – Kovács György – Lähde, Sanna – Tarvainen, Anna: Ki kicsoda Finnországban? Debrecen, 1999.
 • Móricz Virág: Suomiban jártam. Bp., 1965.
 • Nagy Elemér: Mai finn építészet. Bp., 1976.
 • Németh Ágnes: Finnország oktatási rendszere. Bp., 1985.
 • Öhqvist János: A finnek művészete az ősidőktől máig. Bp., 1911.
 • Pap Éva: Helsinki. (Külföldi városkalauzok.) Bp., 1980.
 • Papp István: Finnország. Bp., 1938.
 • Radó György: Nyelvrokonok között. Bp., 1975.
 • Rácz István: Csöndes vizeken. Bp., 1998.
 • Szabóky Zsolt: Finnország. Bp., 1983.
 • Szász Levente: „Jelet rakj az úton végig.” A finnek irodalma. Pécs, 1976.
 • Szíj Enikő: Finnország. (Panoráma külföldi útikönyvek.) Bp., 1977.
 • Szíj Enikő: Finnország. (Panoráma útikönyvek.) Bp., 1979.
 • Szinnyei József: Az ezer tó országa. Bp., 1882.
 • Talve, Ilmar: A finn népkultúra. Debrecen, 2000.
 • Vainio, Matti: A finn zene története. Debrecen, 1991.
 • Várady Eszter: A finnországi kisebbségek és a svédországi finnek. Bp., 1991.
 • Várady Eszter (szerk.): Finnországi kisebbségek. Finn kisebbségek. Bp., 1994.
 • Varga Domokos: Finn testvéreink. Bp., 1982.
 • Varpio, Yrjö: A sarkcsillag alatt, Európában. Bevezetés a finn kultúrába és irodalomba. Szombathely, 1999.
 • Varpio, Yrjö – Szopori Nagy Lajos: Ismerkedő ismerősök. A magyar irodalom fogadtatása Finnországban – a finn irodalom fogadtatása Magyarországon (1920–1986). Bp., 1990.
 • Vilkuna, Kustaa: Apáink munkája. Ősi finn mesterségek. Bp., 1984.

Tudod-e Finnországról?
Finn országismeret – röviden
Vissza a címlapra