Az előző oldalra   A lap aljára   A következő oldalra


A komik elnevezései, komi népcsoportok

           A komik az udmurtokkal együtt a finnugor népek permi csoportjába tartoznak. A Perm (korai forrásokban Prem) név eredete tisztázatlan. Eredetileg a komik és udmurtok által lakott vidéket jelölte, de több Perm nevű városról is tudunk. (Kis-Permnek hívták a mai Komi Köztársaság déli részét, Nagy-Permnek a mai komi-permják körzet vidékét.) Ezzel a szóval függ össze a déli komik permják elnevezése is: a permják orosz képzés, permi lakost jelent. Kétséges azonban, hogy összefügg-e ez az elnevezés a skandináv sagákban és útleírásokban szereplő bjarma népnévvel.
Tó az Urál-hegységben            A komi népnév a komik önelnevezése. A szó eredetileg 'ember, férfi' jelentésű volt. Ez a szó egyébként uráli eredetű, és megvan a magyarban is: hím. A komik másik elnevezése a zürjén. Ez a népnév az oroszból terjedt el más nyelvekbe, és a nyugati tudományos szakirodalomban a mai napig ezt szokás használni. Eredeti formája zürjanyin, ill. zürjan-. A legvalószínűbb, hogy az oroszok a vogul saran, saren elnevezést vették át.
           Ma az oroszok az északi (a Komi Köztársaságban élő) komikat nevezik zürjéneknek vagy komi-zürjéneknek. A népcsoport hivatalos elnevezése ma Oroszországban komi, de ezen az elnevezésen hol a teljes komiságot, hol csak a komi-zürjéneket értik. A déli komikat viszon általában következetesen komi-permjákoknak, vagy egyszerűen permjákoknak nevezik. A finnek és az észtek ma már szinte csak a komi elnevezést használják, legfeljebb a két népcsoport megkülönböztetésére használják a zürjén és a premják terminust. A magyar szakirodalomban is egyre gyakoribb a komi elnevezés, de a nyelvészeti szakirodalomban hagyománytiszteletből a zürjén elnevezést használják az egész komiságra vonatkozóan. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a zürjén és a permják szóban maguk a komik sem éreznek becsmérlést, ezeknek az elnevezéseknek nincs pejoratív értelmük.
Erdős tundra            A komik két etnikai csoportra, zürjénekre és permjákokra való osztása egyébként teljesen mesterséges és a komikra kívülről ráerőltetett. Bár a Káma medencéje valóban egyfajta regionális egységet alkotott, de ez semmivel nem állt távolabb a többi komi régiótól, mint azok egymástól. A Komi Köztársaság és a Komi-Permják Autonóm Körzet határán semmilyen jelentős nyelvi vagy néprajzi határ nem húzódott. A komik kettéválasztása csupán arra szolgált, hogy az oroszok megakadályozzák a komi nemzet területi-politikai egyesülését. Ma a komik 60%-a a Komi Köztársaságban, 40%-a jóval kisebb területű, de sűrűbben lakott Komi-Permják autonóm körzetben él.
           A komik sajátos csoportját alkotják a Cserdiny környékén (a Komi-Permják Autonóm Körzettől kb. 100 kilométerre keletre) élő jazvai komik. A század első felében még négyezren voltak, újabban nem hallani róluk, könnyen elképzelhető, hogy eloroszosodtak, kihaltak.
 
Az előző oldalra   A lap tetejére   A következő oldalra