Az előző oldalra   A lap aljára   A következő oldalra


Bibliográfia
A honlapon látható képek a *-gal jelölt kötetekből származnak

Zsirai Miklós: Finnugor rokonságunk, Bp. Trezor, 1994. (1936)
Hajdú Péter — Domokos Péter: Uráli nyelvrokonaink, Bp., Tankönyvkiadó, 1978
A vízimadarak népe, szerk. Gulya János, Bp., Európa, 1975
Uráli népek Nyelvrokonaink kultúrája és hagyományai, szerk. Hajdú Péter, Bp., Corvina, 1975
Finnugor kalauz, szerk. Csepregi Márta, Bp., Panoráma, 1998
Nyelvrokonaink, szerk. Nanovfszky György, Bp., Teleki László Alapítvány, 2000

Medveének. A keleti finnugor népek irodalmának kistükre, szerk. Domokos Péter, Bp., Európa, 1975
Finnugor-szamojéd (uráli) regék és mondák I., szerk. Domokos Péter, Bp., Móra, 1984
Nagy Katalin: „Hét határon hallik húros daru hangja”, Bp., Faunus, 1994
A tejút fiai. Tanulmányok a finnugor népek hitvilágáról, szerk. Hoppál Mihály, Bp., Európa, 1980

A pórul járt víziszellem Zürjén népmesék, szerk. Vászolyi Erik, Bp., Európa, 1964
*Isztoriko-kulturnij atlasz Reszpubliki Komi, szerk. E. A. Szaveljeva, Moszkva, DiK, 1997
*Narodnoje isszkusztvo komi, Minyisztersztvo kulturi Komi Reszpubliki, 1992
*V. A. Oborin — G. N. Csagin: Csudszkije drevnosztyi Rifeja — Permszkij zverinüj sztyil, Perm, Perszkoje knyizsnoje izdatyelsztvo, 1988

Az előző oldalra   A lap tetejére   A következő oldalra