Az előző oldalra   A lap aljára   A következő oldalra


Bibliográfia

Zsirai Miklós: Finnugor rokonságunk, Bp. Trezor, 1994 (1936)
Hajdú Péter — Domokos Péter: Uráli nyelvrokonaink, Bp., Tankönyvkiadó, 1978
A vízimadarak népe, szerk. Gulya János, Bp., Európa, 1975
Uráli népek Nyelvrokonaink kultúrája és hagyományai, szerk. Hajdú Péter, Bp., Corvina, 1975
Finnugor kalauz, szerk. Csepregi Márta, Bp., Panoráma, 1998
Nyelvrokonaink, szerk. Nanovfszky György, Bp., Teleki László Alapítvány, 2000

Medveének. A keleti finnugor népek irodalmának kistükre, szerk. Domokos Péter, Bp., Európa,1975
Finnugor-szamojéd (uráli) regék és mondák I., szerk. Domokos Péter, Bp., Móra, 1984
Nagy Katalin: „Hét határon hallik húros daru hangja”, Bp., Faunus, 1994
A tejút fiai. Tanulmányok a finnugor népek hitvilágáról, szerk. Hoppál Mihály, Bp., Európa, 1980

Johann Turi: A lappok élete, ford. Erdődi József, Bp., Gondolat, 1983
Aranylile mondja tavasszal. Lapp költészet, szerk. Keresztes László, ford. Bede Anna, Bp., Európa, 1983
A varázsdob és a látó asszonyok, Népek meséi sorozat, Bp., Európa,
Sammallahti, Pekka: The Saami Languages - An Introduction, Kárášjohka, Davvigirji, 1998
Kjellström, R. — Rydving, H. — Ternhag, G.: Om jojk, Hedemora, Gidlunds Bokförlag, 1988

Az előző oldalra   A lap tetejére   A következő oldalra