Az előző oldalra   A lap aljára   A következő oldalra

Az udmurtok elnevezései, népcsoportok

Bronz fülbevaló a 8-9. századból          A komik az udmurtokkal együtt a finnugor népek permi csoportjába tartoznak. A Perm (korai forrásokban Perem) név eredete tisztázatlan. Eredetileg a komik és udmurtok által lakott vidéket jelölte, de több Perm nevű városról is tudunk. (Kis-Permnek hívták a mai Komi Köztársaság déli részét, Nagy-Permnek a mai komi-permják körzet vidékét.) Kétséges azonban, hogy összefügg-e ez az elnevezés a skandináv sagákban és útleírásokban szereplő bjarma népnévvel.
         Az udmurt szóval az udmurtok illetik magukat. Nyelvjárásokban előfordul az utmurt, ukmurt, urtmurt, urdmurt alak is. Összetett szó, az utótagja (murt) iráni eredetű, eredeti jelentése 'ember'. Előtagjának eredete és jelentése homályos. Legvalószínűbb, hogy eredetileg mezőt jelentett: az udmurt szó jelentése tehát 'mezei ember' lehetett. (Hasonló típusú elnevezést találunk a mariknál is: a marik egy csoportja mezei mariknak, mezei embereknek nevezi magát.) A marik az udmurtokat odo-embereknek, odo-marijoknak nevezik.
         Az od- tövet találjuk meg az udmurtok orosz elnevezésében, a votják szóban is. A korai orosz források ugyanis oti, otin, otják néven emlegetik az udmurtokat, a votják alak csak később jelent meg. Ebben a szóban a -ják elem orosz népnévképző. Mivel az orosz szó pejoratív értelmű, hivatalosan ma oroszul is az udmurt elnevezést használják.
Az arszki vásár a középkorban. V. Belüh festménye          A nyugati és a magyar (főleg nyelvészeti) szakirodalomban a votják elnevezés a gyakoribb, de természetesen itt a szónak nincs pejoratív értelme. Az udmurt elnevezést használják viszont a finn, az észt és az orosz szakirodalomban.
         Létezik az udmurtoknak még egy elnevezésük, az ar. Ezt a szót korábban az indogermán árja szóval hozták kapcsolatba, valójában azonban a török nyelvek eri, er, ir 'ember, férfi' jelentésű szavával függ össze. A források először ezen a néven említik az udmurtokat, csuvasok ma is így nevezik az udmurtokat. Ez a szó fedezhető fel Arszk város nevében is (Kazanytól 50 kilométerre északra, az Udmurt Köztársaság határától 100 kilométerre nyugatra található).
Beszermán női sapka          Az udmurtok többsége egyetlen, zárt tömbben él, a nyelvjárási különbségek kicsik. Sajátos csoportot képeznek a beszermánok, akik a köztársaság északi részén élnek. Ma udmurtul beszélnek, de valószínűleg népcsoport volgai bolgárok, tatárok és udmurtok keveredéséből alakult ki. A beszermán szó eredeti jelentése 'muzulmán', és eredete is ezzel a szóval függ össze (hasonlóan a magyar böszörmény szóhoz).

Az előző oldalra   A lap tetejére   A következő oldalra