Az előző oldalra   A lap aljára   A következő oldalra

Bibliográfia
A honlapon látható képek a *-gal jelölt kötetekből származnak

Zsirai Miklós: Finnugor rokonságunk, Bp. Trezor, 1994 (1936)
Hajdú Péter — Domokos Péter: Uráli nyelvrokonaink, Bp., Tankönyvkiadó, 1978
A vízimadarak népe, szerk. Gulya János, Bp., Európa, 1975
Uráli népek Nyelvrokonaink kultúrája és hagyományai, szerk. Hajdú Péter, Bp., Corvina, 1975
Finnugor kalauz, szerk. Csepregi Márta, Bp., Panoráma, 1998
Nyelvrokonaink, szerk. Nanovfszky György, Bp., Teleki László Alapítvány, 2000

Medveének. A keleti finnugor népek irodalmának kistükre, szerk. Domokos Péter, Bp., Európa,1975
*Finnugor-szamojéd (uráli) regék és mondák I., szerk. Domokos Péter, Bp., Móra, 1984
Nagy Katalin: „Hét határon hallik húros daru hangja”, Bp., Faunus, 1994
A tejút fiai. Tanulmányok a finnugor népek hitvilágáról, szerk. Hoppál Mihály, Bp., Európa, 1980

Vatka meg Kalmez. Votják mondák és mesék, szerk. Domokos Péter, Bp., Európa, 1974
Domokos Péter: Az udmurt irodalom története, Bp., Akadémiai, 1975
*Konsztantyin Klimov: Az udmurt népi díszítőművészet, Izsevszk, Udmurtyija, 1988
Kerezsi Ágnes: Az udmurtok (Minoritates Mundi sor.), Szombathely, Savaria University Press, 1999

Az előző oldalra   A lap tetejére   A következő oldalra