Az előző oldalra   A lap aljára   A következő oldalra

Bibliográfia

Zsirai Miklós: Finnugor rokonságunk, Bp. Trezor, 1994 (1936)
Hajdú Péter — Domokos Péter: Uráli nyelvrokonaink, Bp., Tankönyvkiadó, 1978
Uráli népek Nyelvrokonaink kultúrája és hagyományai, szerk. Hajdú Péter, Bp., Corvina, 1975
Finnugor kalauz, szerk. Csepregi Márta, Bp., Panoráma, 1998
Itämerensuomalaiset Heimokansojen historiaa ja kohtaloita, szerk. Mauno Jokipii, Jyväskylä, Atena, 1995
Kaheksa keelt, kaheksa rahvast, szerk. Jaan Õispuu és Marje Joalaid, Tallinn, TPÜ Kirjastus, 1998
Nyelvrokonaink, szerk. Nanovfszky György, Bp., Teleki László Alapítvány, 2000

Finnugor-szamojéd (uráli) regék és mondák I., szerk. Domokos Péter, Bp., Móra, 1984
Nagy Katalin: „Hét határon hallik húros daru hangja”, Bp., Faunus, 1994
Mikko Savolainen: Vepsä Vepsänmaa, Jyväskylä, Atena, 1998

Az előző oldalra   A lap tetejére   A következő oldalra