Az előző oldalra   A lap aljára   A következő oldalra


A hantik elnevezései

          A hantiknak ugyanúgy két elnevezésük van, mint a legtöbb uráli népnek: van egy belső, amellyel ők nevezik magukat (mint a magyaroknak a magyar), és van egy külső, amellyel más népek nevezik meg őket (mint a magyaroknak a Hungarian, ungarisch, vengerszkij stb.). A külső elnevezés, az osztják tatár eredetű, onnan került az oroszba a 16. században, jelentése feltételezhetőleg 'nem mohamedán nép' volt. Épp emiatt az általánosabb jelentés miatt más népeket is neveztek osztjáknak: a jenyiszeji osztják név a nem finnugor nyelvet beszélő ketekre vonatkozik, a narimi osztják, avagy osztják-szamojéd megnevezés az uráli nyelvcsaládhoz tartozó szölkupokat jelölte, s a tulajdonképpeni osztjákok neve obi, illetve jugriai osztják volt.
          Belső elnevezésük, a hanti (amely nyelvjárásonként egy kicsit más és más hangalakú: kanteg, hante, hanti) ősi örökség, az uráli alapnyelvből eredeztethető. Alapnyelvi alakja kunta, jelentése pedig 'nemzetség' lehetett. A magyarban ebből származik a had szó, a finnben is található megfelelő kunta 'közösség' jelentéssel.
          A nevek kapcsán még érdemes kitérni a Jugria földrajzi névre, a legkorábbi írott források ugyanis a manysikat és a hantikat jugriaiaknak, lakóhelyüket Jugriának nevezik. Bár a Jugria név emlékeztet az onogur népnévre (ez volt a magyarság török elnevezése, amely a szláv nyelvek közvetítésével egész Európában elterjedt, s ebből származnak a magyarság fent említett külső elnevezései, azaz pl. az ungarisch, Hungarian, vengerszkij), eredetét tekintve mégis más. Obi-ugorokról lévén szó, még érdemes megemlíteni, hogy a három nyelvet, azaz a magyart, vogult és osztjákot közösen jelölő ugor elnevezés sem kapcsolódik a magyarok külső megnevezéséhez – ez egy fiktív név, tudományos műszó, ami az uráli családfa egy ágát jelöli.
          Visszatérve a hanti és az osztják nevekre, az utóbbit a hantik nem használják magukra, sőt, Oroszországban már hivatalosan is a hanti népnevet használják, mert az osztják megnevezés az orosz nyelvhasználatban pejoratív, lekicsinylő jelentéstartalmat nyert.


Az előző oldalra   A lap tetejére   A következő oldalra