Az előző oldalra   A lap aljára


Bibliográfia

A honlapon a szerzők felvételei láthatók.

Zsirai Miklós: Finnugor rokonságunk, Bp. Trezor, 1994 (1936)
Hajdú Péter — Domokos Péter: Uráli nyelvrokonaink, Bp., Tankönyvkiadó, 1978
Uráli népek. Nyelvrokonaink kultúrája és hagyományai, szerk. Hajdú Péter, Bp., Corvina, 1975
Finnugor kalauz, szerk. Csepregi Márta, Bp., Panoráma, 1998
Nyelvrokonaink, szerk. Nanovfszky György, Bp., Teleki László Alapítvány, 2000
Medveének. A keleti finnugor népek irodalmának kistükre, szerk. Domokos Péter, Bp., Európa, 1975
Finnugor-szamojéd (uráli) regék és mondák I., szerk. Domokos Péter, Bp., Móra, 1984
Nagy Katalin: „Hét határon hallik húros daru hangja”, Bp., Faunus, 1994
A tejút fiai. Tanulmányok a finnugor népek hitvilágáról, szerk. Hoppál Mihály, Bp., Európa, 1980
Hú-Péri-Hú öreg. Vogul és osztják teremtésénekek, sorsénekek és medveénekek, ford. Bella István, Bp., Littera Nova, 1996.
Vértes Edit: Szibériai nyelvrokonaink hitvilága, Bp., Tankönyvkiadó, 1990.
Tanulmányok a szurguti osztják kultúráról. szerk. Lázár Katalin, Bp., Néprajzi Múzeum, 1997.
Szibériai rokonaink. Fotók: Winter Erzsi, szöveg: Kerezsi Ágnes, versek: Agrafena Szopocsina, versek ford.: Csepregi Márta, Bp., Vízió Művészeti Alkotóközösség, 1995.
Hadmenet, nászmenet. Irtisi osztják mesék és mondák. szerk. Vértes Edit, Bp., Európa, 1975. (Népek meséi)
Tórem-isten népe. Északi osztják mesék. szerk. Gulya János, Bp., Európa, 1960. (Népek meséi)
Ajpin, Jeremej: A hamvadó tűznél. Ford.: Nagy Katalin. Larus, Budapest, 1998.
Vagatova, Maria: A kis tundrai ember. Ford.: Nagy Katalin. Larus, Budapest, 1998.
Moldanova, Tatjana: A malangi Anna Középső Világ-beli élete. A civilizáció érintései. Ford.: Nagy Katalin. Balu-Typo Med. Bt., Budapest, 2000.


Az előző oldalra   A lap tetejére