Az előző oldalra   A lap aljára


Bibliográfia

A honlapon a szerzők felvételei láthatók. Kivétel a boronaház építését ábrázoló kép, mely Csepregi Márta munkája.

Zsirai Miklós: Finnugor rokonságunk, Bp. Trezor, 1994 (1936)
Hajdú Péter — Domokos Péter: Uráli nyelvrokonaink, Bp., Tankönyvkiadó, 1978
Uráli népek. Nyelvrokonaink kultúrája és hagyományai, szerk. Hajdú Péter, Bp., Corvina, 1975
Finnugor kalauz, szerk. Csepregi Márta, Bp., Panoráma, 1998
Nyelvrokonaink, szerk. Nanovfszky György, Bp., Teleki László Alapítvány, 2000
Medveének. A keleti finnugor népek irodalmának kistükre, szerk. Domokos Péter, Bp., Európa, 1975
Finnugor-szamojéd (uráli) regék és mondák I., szerk. Domokos Péter, Bp., Móra, 1984
Nagy Katalin: „Hét határon hallik húros daru hangja”, Bp., Faunus, 1994
A tejút fiai. Tanulmányok a finnugor népek hitvilágáról, szerk. Hoppál Mihály, Bp., Európa, 1980
Hú-Péri-Hú öreg. Vogul és osztják teremtésénekek, sorsénekek és medveénekek, ford. Bella István, Bp., Littera Nova, 1996.
Vértes Edit: Szibériai nyelvrokonaink hitvilága, Bp., Tankönyvkiadó, 1990.
Leszállt a medve az égből. Vogul népköltészet, szerk. Kálmán Béla, Bp., Európa, 1980.
Asszony unokája. Vogul népmesék, szerk. Gulya János, Bp., Európa, 1959. (Népek meséi)
Sesztalov, Juvan: Kék vándorutak. Bp., Európa, 1969.
Sesztalov, Juvan: Amikor a nap ringatott. Bp., Magvető, 1975.
Sesztalov, Juvan: Medveünnep közeledik. Vogul regék, Bp. – Uzsgorod – Bratislava, Móra – Kárpáti – Madách, 1986.
Sesztalov, Juvan: Julianus rám talált. Bp., Móra, 1985.
Tarhanov, Andrej: A pogány gyalogút. Ethnica, Debrecen, 2000.

Az előző oldalra   A lap tetejére