Az előző oldalra   A lap aljára   A következő oldalra


Történelem 1918 után

Norilszk           1918 után jelentős változás történt a nyenyecek életében. A 30-as években szovhozosították a halászatot, a vadászatot és a réntenyésztést is. A kollektivizálás nem kerülte el a nyenyec területeket, ugyanakkor ez mégsem jelentette a hagyományos életmód teljes mértékű lerombolását. A pásztorok általában családi alapokon szerveződtek. Jelentősebb változásokat hozott a 60-as, 70-es évek iparosítási hulláma. Egyrészt ez nagy számú orosz lakosság betelepülését jelentette, másrészt jelentős környezeti rombolással járt együtt. Az építkezések teljesen figyelmen kívül hagyták az itt élő őslakosság érdekeit. Gáz és olajvezetékeket vezettek át a hagyományos vándorlási útvonalakon, lehetetlenné téve így az állatok legeltetését. Ez különösen a Pecsora vidékét és Északnyugat-Szibériát érintette. Talán az egyik legnagyobb pusztítást a Novaja Zemlján végzett atomkísérletek, valamint a tengerekbe lerakott atomhulladék okozták – és okozzák ma is. A Tajmir-félsziget természeti környezetét (különösen a levegő minőségét) a Norilszkban működő Norilszknikel nevű cég szennyezi.
          A nyenyeclakta területeken végighúzódott az orosz lágervilág. Leginkább emiatt ezek a vidékek zárt területnek számítottak. Vorkuta környékén kb. 130 ezer száműzött élt. Ezekben a táborokban az 50-es években többször tört ki lázadás (pl. Vorkutában 1953-ban és 1956-ban, Norilszkban 1953-ban). A foglyokat ugyan 1956-ban amnesztiában részesítették, de jó részük nem költözhetett vissza eredeti lakhelyére, hanem ezeken a területeken telepedett le.
          A 80-as évek végén megindult a kis népek önszerveződése Szibériában. A nyenyecek 1989-ben alakították meg a Jamal az utódoknak elnevezésű szervezetet, melynek legfőbb célja a hagyományos kultúra felélesztése és átörökítése, valamint a kis népek érdekeinek képviselete. Ugyanakkor a jelenlegi oroszországi gazdasági helyzet tovább rontja az őslakosok esélyeit. Jelentős a munkanélküliség (a nyenyecek körében 59%) és ennek következtében általános, hogy ezek a népek kilátástalannak látják a helyzetüket. Egyre növekvő problémákat okoz a fertőző betegségek, mint pl. a TBC, diftéria stb. terjedése.
Rénszarvasok és helikopter

Az előző oldalra   A lap tetejére   A következő oldalra