Az előző oldalra   A lap aljára   A következő oldalra


Irodalom

Domokos Péter (szerk.): Finnugor-szamojéd (uráli) regék és mondák. I-II., Budapest, Móra, 1984
Hajdú Péter: The Samoyed Peoples and Languages, Bloomington, 1968
Hajdú Péter (vál.): Tundraföldi öreg. Szamojéd mesék, Budapest, 1975
Helimski, Eugen: Samojedit ja šamanismi = Kansanperinteen laitoksen julkaisuja n:o 26, Tampere, 1998
Helimszkij, Jevgenyij: A szamojéd népek vázlatos története. In Nanovfszky György (szerk.): A finnugorok világa, Budapest - Moszkva, Teleki László Alapítvány, 1996, 79-89. vagy in Nanovfszky György (szerk.): Nyelvrokonaink, Budapest, Teleki László Alapítvány, 2000, 109-120.
Hajdú Péter - Domokos Péter: Uráli nyelvrokonaink, Budapest, Tankönyvkiadó, 1978, 1982.
Homics, L. V. : Nyencü, Moszkva - Leningrád, Nauka, 1966.
Nagy Beáta Boglárka: Az északi szamojédok. In Csepregi Márta (szerk.): Finnugor Kalauz, Budapest, Panoráma, 1998, 221-231.
Neroznak, V. P. (szerk.): Krasznaja knyiga jazykov narodov Rossii, Moszkva, Academia, 1994.
Patrushev, Valeri: Uralic nations of Russia: Historic Development and present condition. FU 8. Pars I, Jyväskylä, 1995, 97-116.
Muzei i pamjatniki Tajmüra, Moszkva, Poligrafvideo, 1995.

Az előző oldalra   A lap tetejére   A következő oldalra