Az előző oldalra   A lap aljára

Bibliográfia

A honlapon szereplő képeket Wagner-Nagy Beáta és Florian Sobanski készítette.

Domokos Péter (szerk.): Finnugor-szamojéd (uráli) regék és mondák. I–II., Budapest, Móra, 1984
Hajdú Péter: The Samoyed Peoples and Languages, Bloomington, 19682
Hajdú Péter (vál.): Tundraföldi öreg. Szamojéd mesék, Budapest, 1975
Helimski, Eugen: Samojedit ja amanismi = Kansanperinteen laitoksen julkaisuja n:o 26, Tampere, 1998
Helimszkij, Jevgenyij: A szamojéd népek vázlatos története. In Nanovfszky György (szerk.): A finnugorok világa, Budapest Moszkva, Teleki László Alapítvány, 1996, 79–89. vagy in Nanovfszky György (szerk.): Nyelvrokonaink, Budapest, Teleki László Alapítvány, 2000, 109–120.
Hajdú Péter – Domokos Péter: Uráli nyelvrokonaink, Budapest, Tankönyvkiadó, 1978, 19802.
Krivonogov, V.P.: Etničeskie processy u maločislennyh narodov Srednej Sibiri, Krasnojarsk, Izd. Kgpu, 1998
Kosterkina, N.T.: Allgemaine Charakteristik der Erzählgattungen der ngabasaniscshen Folklore, Néprajz és Nyelvtudomány XXXVIII, 149–155.
Labanauskas, Kazys: Fol'klor narodov Tajmyra, vyp. 2, nganasanskij fol'klor, Dugyinka, 1992
Momd'e, A. Č.-Aron, N. M.: Jazyk nganasan, Norilsk, 1992
Nagy Beáta Boglárka: Az északi szamojédok. In Csepregi Márta (szerk.): Finnugor Kalauz, Budapest, Panoráma, 1998, 221–231.
Neroznak, V. P. (szerk.): Krasnaja kniga jazikov narodov Rossii, Moskva, Academia, 1994
Patrushev, Valeri: Uralic nations of Russia: Historic Development and present condition. FU 8. Pars I, Jyväskylä, 1995, 97–116.
Žovnickaja, S.N.: Programma po rodnomu (nganasanskomu) jazyku, Moskva, 1995

Az előző oldalra   A lap tetejére