Nyelvkönyvek és szótárak a finnugor nyelvek tanulásához


           A következőkben a finnugor nyelvek tanulásához használható legfontosabb nyelvkönyveket és szótárakat sorolom fel. Itt kizárólag azok a nyelvkönyvek szerepelnek, amelyek a gyakorlati nyelvtanuláshoz használhatóak. A tudományos célú nyelvtanok, chrestomathiák a Mit olvassak? című szakirodalmi ajánlóban találhatóak meg. Kevés kivétellel csak olyan nyelvkönyveket sorolok fel, amelyek kifejezetten a magyar nyelvtanulók számára készültek. A szótárak között is csak olyanok szerepelnek, amelyek az irodalmi nyelvre épülnek.

Finn nyelvkönyvek

 • Outi Karanko – Keresztes László – Irmeli Kniivilä: Finn nyelvkönyv kezdőknek és középhaladóknak. Tankönyvkiadó, Budapest, 1987
  Újabb kiadása valószínűleg ebben a pillanatban is kapható, ez a kurrens finn nyelvkönyv magyarok számára. A Keresztes László által írt nyelvtan nagyon korrekt, de inkább nyelvészeknek, de legalábbis nyelvészgondolkodású laikusoknak szól, mint egyszerű nyelvtanulóknak. A könyv egyébként olyan unalmas, mintha a finnt a valamikori NDK-ban beszélték volna. Az olvasmányokban csigalassúsággal kibontakozó és sehová nem vezető szerelmi történettől falra lehet mászni. Bár az előszó azt állítja, hogy a tankönyv anyaga „hozzávetőlegesen megfelel a középfokú állami nyelvvizsga követelményeinek”, ezt ne higgyük el: nincs benne pl. a melléknevek felsőfoka. A könyvhöz kazetta is beszerezhető, ez elsősorban azért szórakoztató, mert az iszonyúan béna hangmérnök a legkülönbözőbb zajokkal próbálta életszerűbbé tenni a jeleneteket, de híján volt mindenféle arányérzéknek. Mindezek ellenére a könyv és a kazetta beszerzése ajánlott, de inkább a régi (strapabíróbb és valószínűleg olcsóbb) kiadást szerezzük be antikváriumból, a kazettát pedig ismerősünktől másoljuk át.
 • Outi Karanko – Keresztes László – Irmeli Kniivilä: Finn nyelvkönyv haladóknak. Tankönyvkiadó, Budapest, 1990
  Elvileg az előbbi kötet folytatása, valójában azonban a két kötet szintje között nehezen áthidalható szakadék tátong. Eredeti szövegekeben gazdag, és végülis haszonnal forgatható. Tudtommal nincs újabb kiadása.
 • Papp István: Finn nyelvkönyv tanfolyamok és magántanulók számára. Tankönyvkiadó, Budapest, 1957
  Több kiadást is megélt, 1978-ban pl. a hatodik jelent meg. Ez is erősen nyelvtanközpontú, de olvasmányai sikerültebbek, mint utódjában. Természetesen a Finnországról sugallt képe ma már elavult. Érdemes antikváriumból beszerezni.
 • Papp István: Finn olvasókönyv szójegyzékkel. Tankönyvkiadó, Budapest, 1959
  A finn szépirodalomból és tudományos prózából ad szemelvényeket, a szövegekben szereplő szavak jegyzékében a magyar megfelelőket is megtaláljuk. Haladók számára fordítási gyakorlatnak ma is jól megfelel.
 • Papp István: Finn nyelvtan. Tankönyvkiadó, Budapest, 1956
  Bár hasznos kiegészítője a nyelvtanulásnak, ez a nyelvtan erősen nyelvtörténeti szemléletű, gyakorlati célokra kevésbé használható.
 • Olli Nuutinen: Suomea suomeksi (Finn finnül) 1-2. Suomalaisen kirjallisuuden seura, Helsinki
  Nem magyar kiadású és nem magyaroknak szól, viszont éppen azzal a céllal adták ki, hogy anyanyelvtől függetlenül minél többen használhassák. A sorozathoz mindenféle kiegészítőt lehet vásárolni (pl. finn–magyar szójegyzéket), de sajnos Magyarországon – legalábbis tudtommal – nem, és Finnországban is finn árakon. Amiért mindenképpen meg kell említenem: sokunk kedvence, talán a legkellemesebb finn nyelvkönyv.
 • Terttu Leney: Teach Yourself Finnish.Hodder & Stoughton, London–Sydney–Auckland, 1993
  Ezt a angol alapú finn nyelvkönyvet azért említem, mert Magyarországon is kapható, szókincse a gyakorlatban is nagyon jól használható, nagyon jó szövegei vannak és kazetta is vásárolható hozzá. Nyelvtan viszont szinte egyáltalán nincs benne, így jól kiegészíthetik egymást az egyébként legkönnyebben hozzáférhető Karanko–Keresztes–Kniivilä-kötettel.
 • Az egyetemek magyar szakos hallgatóinak általában fél évig kötelező valamilyen finnugor nyelvet tanulniuk. Éppen ezért a finn nyelv oktatásához is több olyan egyetemi jegyzet is készült, amely gyors, de lehetőleg alapos áttekintést nyújt a finn nyelvről. Ezek önmagukban általában kevésbé alkalmasak a gyakorlati célű nyelvtanulásra, de azért haszonnal forgathatók. Néhány közülük:
  • Outi Karanko – Maria Vilkuna – Keresztes László: Finn nyelvkönyv. Tankönyvkiadó, Budapest, 1978 A Karanko–Keresztes–Kniivilä-tankönyv elődje (így már érthető, hogy az miért annyira nyelvtancentrikus). Az olvasmányok itt jóval értelmesebbek, és nyoma sincs semmiféle erőltetett történetnek.
  • Mikola Tibor: A finn nyelv áttekintése. Tankönyvkiadó, Budapest
   Eredeti kiadási évét sajnos nem ismerem, de 1989-ben már a 11. kiadása jelent meg. Rengeteg nyelvtan nagyon kevés szöveggel: a szóanyag azonban külön szójegyzékben szerepel.
 • További finn nyelvkönyvek és szótárak adatai itt.

Finn szótárak

 • Papp István: Finn–magyar szótár. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1962
  Nagy terjedelmű, bár kissé elavult szótár, több kiadásban. Valószínűleg most is kapható.
 • Papp István – Jakab László: Magyar–finn szótár. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1985
  Az előbbi párja, valószínűleg szintén kapható.
 • Nyirkos István: Unkarilais–suomalainen sanakirja. Magyar–finn szótár.Suomalaisen kirjallisuuden seura, Helsinki, 1969
  Kisebb terjedelme miatt kényelmesebben használható, mint Papp István szótára, de anyaga szűkösebb. Antikváriumokban ritkán bukkan fel.
 • Nyirkos István: Suomi–unkari–suomi taskusanakirja. Werner Söderström osakeyhtiö, Porvoo–Helsinki–Juva, 1976
  Finnországban tapasztalataim szerint folyamatosan kapható, viszont ára igen borsos, és könnyen szétesik, rongyolódik. Viszont ez felel meg leginkább arra, hogy magunkkal hordjuk és bárhol használjuk. Javasolt tehát, hogy vásárlás után azonnal vigyük könyvkötőhöz, választassuk ketté a finn–magyar és a magyar–finn részt, és külön-külön köttessük be őket. Megéri.
 • Márk Tamás: Finn társalgási zsebkönyv. Tankönyvkiadó, Budapest, 1977
  Tematikus kifejezésgyűjtemény és szójegyzék. Nagyon jó kiegészítője a nyelvtanulásnak.
 • További finn nyelvkönyvek és szótárak adatai itt.

Észt nyelvkönyvek

 • Anu Kippasto – Nagy Judit: Észt nyelvkönyv. Bíbor Kiadó, Miskolc, 1995
  Nagyon kellemes nyelvkönyv (jobb, mint bármely Magyarországon kiadott finn nyelvkönyv). A nyelvtani rész külön található a kötet végében, az egyes fejezetekben megadják, mikor melyik pontokat kell elolvasni: így kapunk egy rendszerezett nyelvtant is. A szókincs használható, a szitációk életszerűek, öröm belőle tanulni.
 • Lavotha Ödön: Észt nyelvkönyv. Tankönyvkiadó, Budapest, 1960
  Tulajdonképpen nem is nyelvkönyv, hanem olvasmányokkal és szójegyzékkel kiegészített nyelvtan. Csodálatos viszont, hogy ebben a korban sikerült úgy válogatni az olvasmányokat, hogy szó sem esik benne kolhozokról és munkaversenyről. Már csak azért is érdemes beszerezni, mert könyvritkaság.
 • Jakó Géza: Észt-magyar-orosz nyelvkönyv. Valgus, Tallinn, 1973
  A mű címe megtévesztő, észt és orosz megfelelőjében nem is nyelvkönyv, hanem társalgási szótár áll. Valójában a kötet két részből áll: az elsőben nyelvtani összefoglalók állnak (észt magyarul és oroszul, magyar észtül és oroszul, orosz észtül és magyarul), a második része pedig tematikus kifejezésgyűjtemény, a harmadik szójegyzék. Haszontalannak nem mondható, de felejthető.
 • Pusztay János: Könyv az észt nyelvről. Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Szombathely, 1994
  Jól használható nyelvtani áttekintés.

Észt szótárak

 • Anu Nurk – Pusztay János: Észt–magyar kisszótár. Savaria University Press, Szombathely, 1993
  A szótár vásárlásával azt az illúziót vásároljuk meg, hogy van észt szótárunk. Valójában szókincse olyan szűkös (7000 szó), hogy ha valóban gyakorlati célokra szeretnénk használni, több bosszúságot okoz, mint örömet. Jobb híján azonban csak ezt ajánlhatjuk.
 • Pusztay János – Tiina Rüütmaa: Magyar–észt kisszótár. Savaria University Press, Szombathely, 1995
  Valamivel terjedelmesebb (8600 szó), mint a párja, így egy fokkal jobban is használható. De így is kevés.
 • Tiina Rüütmaa: Észt–magyar társalgás. Savaria University Press, Szombathely, 1998
  Korrekt társalgási zsebkönyv.

Mordvin nyelvkönyvek és szótárak

 • Mészáros Edit: Erza-mordvin nyelvkönyv kezdőknek és középhaladóknak. JATEPress, Szeged, 1998
  Én magam sosem használtam. Jól használhatónak tűnik.
 • Mészáros Edit – Raisa ©irmankina: Erza-mordvin–magyar szótár. JATE Finnugor Tanszék, Szeged, 1999
  Kb. 10000 szavas szótár, így igazán terjedelmesnek nem mondható, de azért használható.
 • Mészáros Edit – Raisa ©irmankina: Erza-mordvin–magyar szótár. Savaria University Press,
  Szombathely, 2003
  Az előbbi (kb. 60%-kal) bővített, cirill betűs kiadása zsebkönyvformátumban.
 • Molnár Judit: Moksa-mordvin–magyar szótár. Savaria University Press,
  Szombathely, 2003
  4500 címszavas szójegyzék, gyakorlati haszna csekély lehet.

Mari nyelvkönyvek és szótárak

 • Margarita Kuznyecova: Mari–magyar szótár. Savaria University Press, Szombathely, 2003.
  Kb. 8000-9000 szócikket tartalmazhat (a szótár sajnos nem adja meg a pontos számot), így valószínűleg átlépni a használhatóság határát, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a sorozatban ebben a kötetben találhatjuk a leghosszabb, legbőségesebb szócikkeket.

Udmurt nyelvkönyvek és szótárak

 • Kozmács István: Udmurt kyl. Dyąetskon kńiga. Udmurt nyelvkönyv. JATE BTK Finnugor Tanszék – Kecskeméti Tanítóképző Főiskola, Szeged – Kecskemét, 1998
  Nehezemre esik erről a könyvről elmondani az igazságot, mert nagyon szeretem, mégsem hallgathatom el, hogy tele van szerkesztési és sajtóhibákkal. Rögtön az elején a szerző elfelejti megmagyarázni, hogy miként kell kiolvasni a cirill betűket. Sok szó hiányzik a szójegyzékből, de ezt némiképpen pótolja az azóta megjelent szótár. Súlyosabb hibák is akadnak: a 35. oldalon a „vki vmit akar”-kifejezésekben azt állítja, hogy az akarónak dativusban kell állnia, holott a valóságban genitivusban. A tankönyvnek újabb kiadása is megjelent, remélhető, hogy abban kevesebb a hiba. Szeretném hangsúlyozni, hogy a fenti hiányosságok ellenére rendkívül szeretetreméltó könyv.
 • Kozmács István: Udmurt–magyar szótár. Savaria University Press, Szombathely, 2002
  12000 szócikkével messze felülmúlja a kiadónál megjelent észt szótárakat. Rövid nyelvtani összefoglalót is tartalmaz.

Komi nyelvkönyvek és szótárak

 • Nagyezsda Manova: Komi-zürjén nyelvkönyv. JATE Finnugor Tanszék, Szeged, 1998
  A szerző orosz anyanyelvűek részére készült könyvének fordítása. Ebben is van benne bőven szerkesztési, fordítási és sajtóhiba, bár közel sem annyi, mint az udmurt nyelvkönyvben. Külön nyelvtani összefogallója van, és a leckék olvasmányain túl kiegészítő olvasmányokat is tartalmaz.
 • Nikolay Kuznetsov [sic]: Komi–magyar szótár. Savaria University Press, Szombathely, 2003
  8000 szócikket tartalmaz, így csak minimális igényeket elégíthet ki. Ugyanakkor az egyetlen gyakorlati célú komi–magyar szótár.

Nyenyec szótárak

 • Pusztay János: Nyenyec–magyar szótár. Savaria University Press, Szombathely, 2003
  Hozzávetőlegesen 7000-8000 címszót tartalmazhat.

Fejes László


Vissza a címlapra