Exkluzív ajánlat: EthnicRadio – oroszországi népek zenéi
(közvetlenül: karjalai, mordvin, mari, udmurt, komi).Válassza ki, melyik nép érdekli leginkább!

finn   karjalai   izsór   vepsze   vót  észt   lív  lapp   mordvin  mari   udmurt  komi
manysi  hanti   magyar  nyenyec   enyec  nganaszan   szölkup  kamassz  


Blogok

Rénhírek. Hírek és érdekességek az uráli (finnugor és szamojéd) népekről és nyelvekről

Finnugorokról nem csak finnugoroknakTematikus gyűjteményeink

A finn-magyar kapcsolatokról a világhálón

A Kalevaláról a világhálón

A permi zoomorf stílusról a világhálón

A veszélyeztetett nyelvekről a világhálón

Uralisztikai és finnugrisztikai honlapok

finnugor.lap.hu – finnugor témájú honlapok gyűjteménye

Egy másik finnugor gyűjtemény: gyakori kérdések, levelezőlisták, inézmények

Johanna Laakso összeállításában


A finnek és nyelvrokonaik történelméről, kultúrájáról, nyelvéről


Internetes kurzusok

Bevezető finnugrisztikai kurzus

A balti-finn nyelvek

Bevezető kurzus a finnugor régészetbe

A csúdokhoz (finnugorokhoz) köthető régészeti leletekről

Aado Lintrop a szibériai sámánizmusról és a finnugor népek hitvilágáról

A Permi Terület története a kőkortól napjainkig

A Kámamente történelme (cikkgyűjtemény)Tudományos központok, egyetemi tanszékek

Az MTA Nyelvtudományi Intézetének Finnugor Osztálya

Az ELTE BTK Finnugor Tanszékének honlapja

A Szegedi Egyetem Finnugor Tanszékének honlapja

A Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola (Szombathely) Uralisztika Tanszékének honlapja

A Pécsi Tudományegyetem Finnugor Tanszékének honlapja

A Tartui Egyetem Uralisztika Tanszékének honlapja

A Helsinki Egyetem Finnugor Tanszékének honlapja

A Helsinki Egyetem Finnugor Tanszékének honlapja

A Turkui Egyetem Finnugor Tanszékének honlapja

A Hamburgi Egyetem Finnugor Tanszékének honlapja

A Göttingai Egyetem Finnugor Szemináriumának honlapja

A Ludvig Maximilian Egyetem (München) Finnugrisztikai Tanszékének honlapja

A Bécsi Egyetem Finnugrisztikai Tanszékének honlapja

A prágai Károly Egyetem Nyelvészeti és Finnugrisztikai Tanszékének honlapja

Az Uppsalai Egyetem Finnugor Tanszékének honlapja

A Groningeni Egyetem Finnugrisztikai Tanszékének honlapja

A Sziktivkari Állami Egyetem Finnugor Tanszékének honlapja

A Sziktivkari Állami Egyetem Finnugor Tanszékének honlapja

Az Udmurt Állami Egyetem Udmurt Filológiai Karának honlapja

Az Udmurt Állami Egyetem Udmurt Filológiai Karának honlapja

A Petrozavodszki Állami Egyetem Balti-Finn Tanszékének honlapja (hibásan: balti és finn)

A Petrozavodszki Állami Egyetem Balti-Finn Tanszékének honlapja

Az Északi Népek Karának honlapja a pétervéri Herzen Intézetben

Az Északi Népek Karának honlapja a pétervéri Herzen Intézetben

Adatbázisok

Az uráli (finnugor és szamojéd) népek története – Klima László honlapja

A Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár Finnugor Gyűjteménye

A Finnugor Népek Információs központjának honlapja Sziktivkarban (Komi Köztársaság)

PDF-ben letölthető finnugor könyvek a fenti központ honlapján

Klima László: Finnugorok és indoeurópaiak a magyar finnugrisztikában

Klima László: The linguistic affinity of the Volgaic Finno-Ugrians and their ethnogenesis Early 4th millennium BC - late 1st millennium AD

A Finnugor Népek Információs Központja Észtországban

Wiener Elektronische Beiträge - FU

Térkép és információk a finnugor népekről

Kisebbségi nyelvek Oroszországban

Kisebbségi nyelvek Oroszországban

Etnikai kisebbségek Oroszországban: internetes források

(Hokkaidói Egyetem, Szlavisztikai Központ)

Az Oroszország északi területein élő őslakos népek

Szibéria őshonos népei (Andrej Filcsenko honlapja)

Az uráli nyelvekről

Kazuto Matsumura honlapján.

A finnugor népekről (térképekkel)

a GeoNative honlapján.

A veszélyeztetett finnugor nyelvek adatbankja (számítógépes korpuszok).

A finnugor népek hitvilága.

Uralaj lingvoj kaj gentoj - eszperantóul az uráli népekről és nyelvekről.

L'auravetl'an, az oroszországi őslakos népek információs központja

RAIPON: az északi népek szervezete Oroszországban

Észak-kelet Európa hagyományos kultúrája (orosz nyelvű enciklopédikus munka a komi és az északorosz kultúráról)

Finnugrisztikai és uralisztikai sarok (rengeteg tovább vezető ösvénnyel)

A Finnugor Társaság (Finnország)

A Castrén-társaság (Finnország)

Societas Uralo-Altaica (SUA) (Németország)

A Tuglas-társaság (Finnország)

A finnországi nyelvek kutatóközpontja (Kotimaisten Kielten Tutkimuskeskus)

INCANTATOR
Aado Lintrop honlapja a finnugor népek vallásairól és a szibériai sámánizmusról

TRN - Hálózat a tajga megmentéséért (Nemzetközi szervezet, melynek célja az északi erdők védelme)

Esa Anttikoski a finnugor nyelvekről

Oroszország nyelvei: az uráli nyelvcsalád

Az oroszországi nyelvekről az interneten (letölthető karakterkészletek!)

A veszélyeztetett nyelvek honlapja (elsősorban amerikai indián nyelvekről, de sok elméleti kérdésről is)

Speciális (közöttük finnugor) karakterek Macintoshra

Folia Uralica Debreceniensia köteteinek letölthető változatai

Dokumentumok

Az Európa Tanács a veszélyeztetett uráli kisebbségekről

Térképek a finnekről és a finnugorokról


A finnekről

Finnekkel kapcsolatos honlapok gyűjteménye

Finn kereső és portál

Egy másik kereső és portál

Egy harmadik kereső és portál

Az Index finn témájú lapja, egyenesen Tamperéből. Hírek Finnországból, érdekességek a finnekről. Sajátos nyelvezetű és ritkán frissítik. Finn nyelvtanfolyam!

Wikipedia – finn nyelvű lapok

Finnország a változó világban

Finn népmesék a Magyar Rádió honlapján (meghallgatható!)

Finn daloskönyv

Finn, lapp, észt, lett dalok meghallgathatóak

Dalok finnül

Virtuális Finnország

A finn parlament hivatalos honlapja

Kulturális hírek és internetes kalauz a finn kultúrával foglalkozó honlapokhoz

A finn múzeumok szövetségének honlapja

A Finn Állami Művészeti Múzeum hivatalos honlapja

A finn formatervezésről

A Képzőművészeti Főiskola hivatalos honlapja

A Kortárs Művészetek Múzeumának (KIASMA) hivatalos honlapja

Rövid finn színháztörténet, amatőr színjátszás

A finn építészetről általában

A Helsinki Egyetem Könyvtára

A Finn Természetvédők Szövetségének hivatalos honlapja

A Helsingin Sanomat

A finn állami rádió és tv honlapja

Helsinki

A finn irodalom és történelem áttekintése: igényes és bő

A finn konyha

A Finn-Magyar Társaság (Suomi-Unkari Seura) honlapja

Saitos Lajos: "Fény-hangnemben halad át a kánon az erdőn" (Lírai antológia mai finnországi költőktől Szopory Nagy Lajos fordításában)

Johanna Laakso – Riho Grünthal: A finnországi finnugrisztika helyzete és jövője

Pirkko Nuolijärvi: A finn szlengkutatás (letöltés a Debreceni Egyetem honlapjáról)

Valamo kolostora

"Információs társadalom Észak-Karéliáért" (NOKIS) regionális fejlesztési program

Karjalát visszakövetelő irredenta honlap

Pertti Torstila: Finnország útja az Európai Unióba

Frank Horn: A kisebbségi jogok biztosítása Finnországban

A Pallas Lexikonának finn tárgyú szócikkei

Háttéranyag a finn oktatási rendszerről

A finn tanári etikai kódex szövege

Dr. Ari-Veikko Anttiroiko tanulmánya: Tudás-alapú bizonyítékok keresése a különböző institucionális szinteken létrejövő finn Információs társadalom-politika programok számára

Az inkeri finnekről

Az inkeri finnek a Képviselet Nélküli Nemzetek és Népek Szervezetében


A karjalaiakról

EthnicRadio – karjalai adás

A Karjalai Köztársaság hivatalos honlapja

Karéliára nyíló ablak

A karjalai nyelv az interneten

A karjalaiakról a veszélyeztetett népek Vörös Könyvében

A karjalaiakról a norvégiai Russzisztikai Központ adatbázisában

A Fehér-tenger, Karjala és Perm


Az izsórokról

Az izsórokról a veszélyeztetett népek Vörös Könyvében

Az izsórokról a norvégiai Russzisztikai Központ adatbázisában


A vepszékről

A vepszékről a veszélyeztetett népek Vörös Könyvében

Karéliára nyíló ablak

A Vepsze Társaság, Finnország

A Karjalai Köztársaság kormánya

A Leningrádi terület hivatalos honlapja

A Vologdai Terület hivatalos honlapja

A vepszék és a vepsze nyelv

A vepsze múzeum, Šoutarv

A Biblia vepsze fordításai és az új szakszókincs — Nyina Zaiceva cikke

A vepsze ábécé története — Nyina Zaiceva cikke

A vepsze ábécé története — Nyina Zaiceva cikke

Vepsika - a vepsze könyvek bibliográfiája

Vepsze linkek

A vepszékről a norvégiai Russzisztikai Központ adatbázisában


A vótokról

A vótokról a veszélyeztetett népek Vörös Könyvében


Az észtekről

Az Észt Intézet újabb honlapja

Észt népmesék a Magyar Rádió honlapján (meghallgatható!)

Észt keresőszerver

Wikipedia – észt nyelvű lapok

Magyar-észt vonzatszótár

Az észtekről a norvégiai Russzisztikai Központ adatbázisában

Az észt eurocent-tervek


A vőruiakról, szettukról

Vőro kirändüse kodoleht - A vőrui irodalom honlapja

A Vőro Instituut honlapja


Wikipedia – vőrui nyelvű lapok

A lívekről

Ösvények lív honlapokhoz

Virtuális Livónia: mindenféle a lívekről és lakóhelyükről

Valt Ernątreit lív honlapja


A lappokról

Lapp források

Ösvények lappokról szóló honlapokhoz

Wikipedia – lapp nyelvű lapok

A Troms megyei (Norvégia) könyvtár honlapjának lapp része (leírások a lapp nyelvről, irodalomról, lapp könyvkiadók és könyvkereskedők címei, ösvények)

Az össznorvégiai könyvtárkatalógus lapp adatbázisa

A Davvi, a legnagyobb lapp kiadó honlapja

A svédországi lapp parlament honlapja a lappok történelméről, vallásáról, irodalmáról, művészetéről és a lapp médiáról, a parlamentről.

Saamiweb - A a norvég és a svéd Sámi Radio közös honlapja

A norvégiai lapp rádió, a NRK Sámi Radio honlapja

A finnországi lapp rádió (Sámi Radio) honlapja

Svédországi lapp rádió, arhív anyagokkal is

A finnországi lapp parlament

Információk a lappokról nagy mennyiségben

Samefolket

A „Siida” Lapp Múzeum

A Beaivváš lapp színház

Múzeum: Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum

A lappokról a norvégiai Russzisztikai Központ adatbázisában

Lapp népmesék a Magyar Rádió honlapján (meghallgatható!)

Lapp nyelvű honlapok

Lapp fontok, billentyűzet, tanácsok lapp nyelvű honlapok olvasásához (különböző platformokra)

A Lapp Nyelvi Tanács honlapja (leírások a lapp nyelvről, egynyelvű tematikus szótár


A mordvinokról

EthnicRadio – mordvin adás

PDF-ben letölthető moksa könyvek

PDF-ben letölthető erza könyvek

Mordóvia hivatalos honlapja

TOORAMA (Mordvin népzenei együttes), több melléklappal (az etnofuturista festményektől az erza rockig)

Erzyan Mastor (erza és orosz nyelvű hírlap)

A mordvinokról a norvégiai Russzisztikai Központ adatbázisában

Orosz–erza szójegyzék és erza kifejezésgyűjtemény (soványka)

Online moksa–angol–moksa szótár

A Volga-vidéki nyelvek adatbázisa

Maticsák Sándor – Nyina Kazajeva:A mordvin helynévkutatás története (.doc-formátumban)

Maticsák Sándor: A Mordvin Köztársaság településneveinek rendszere (innen letölthető zip-elt .doc-formátumban)


A marikról

EthnicRadio – mari adás

PDF-ben letölthető mari könyvek

A Mari El hivatalos honlapja

A marik a Képviselet Nélküli Nemzetek és Népek Szervezetében

A Kudo+Kodu c. magazin honlapja

A Marij El c. újság honlapja

Mari népmesék a Magyar Rádió honlapján (meghallgatható!)

A marikról a norvégiai Russzisztikai Központ adatbázisában

A Volga-vidéki nyelvek adatbázisa


Az udmurtokról

EthnicRadio – udmurt adás

Ösvények udmurt honlapokhoz

PDF-ben letölthető udmurt könyvek

Az Udmurt Köztársaság enciklopédiája

Udmurt portál

Wikipedia – udmurt nyelvű lapok

Az Udmurt Köztársaság hivatalos honlapja

Az Udmurt Köztársaság szintén hivatalosnak tűnő honlapja

Az udmurtok a Képviselet Nélküli Nemzetek és Népek Szervezetében

Honlap az udmurt nyelvről (az udmurt nyelvű szöveg olvasásához udmurt betűkészlet tölthető le)

A Petrov fivérek honlapja. Az első udmurt nyelvű honlap a világon.

Honlap az udmurt költészetről. A legjelentősebb költők verseit helyezik el itt folyamatosan.

Udmurt receptek, sajnos csak oroszul.

Az Udmurt Állami Egyetem honlapja

Permisztikai szakirodalom Kozmács István összeállításában

Udmurtológiai honlap és fórum

Denis Sacharnych írásai az udmurt nyelvről

Kedra Mitrej udmurt íróról

Az udmurtokról a norvégiai Russzisztikai Központ adatbázisában

Udmurt népmesék a Magyar Rádió honlapján (meghallgatható!)

Udmurt népmese

Az udmurt népi díszítőművészetről

A Volga-vidéki nyelvek adatbázisa

Alekszandr Ivanov: Még egyszer az udmurt hősköltészetről

Aado Lintrop udmurt tárgyú írásai

Vlagyimir Napolszkih: Hét udmurt varázslat

A Permi Terület Helytörténeti Múzeuma

Udmurt falvak és városok honlapjai: Igra, Kurcsum-Norja, Kajmasur


A komikról

EthnicRadio – komi adás

Ösvények komi honlapokhoz

Wikipedia – komi nyelvű lapok

PDF-ben letölthető komi könyvek

Komi mu

A komi-zürjénekről

és a komi-permjákokról a norvégiai Russzisztikai Központ adatbázisában

A komik a Képviselet Nélküli Nemzetek és Népek Szervezetében

Kisebbségi nyelvek Oroszországban - a komi-zürjén

Kisebbségi nyelvek Oroszországban - a komi-zürjén

Kisebbségi nyelvek Oroszországban - a komi-permják

Kisebbségi nyelvek Oroszországban - a komi-permják

GeoNative - a komik (helynevek orosz-komi jegyzéke)

Tapani Salminen: Veszélyeztetett nyelvek Európában — a komi

Syrjaenica: Narratives, folklore and folk poetry from eight dialects of the Komi language
                  (Komi nyelvjárási szövegek Vászolyi Erik gyűjtésében –
                  letölthető zip-elt .rtf-formátumban, fontokkal együtt)

Portál a Komi Köztársaságban

A Komi Köztársaság hivatalos honlapja

A Komiinform hírügynökség honlapja

Az Orosz Tudományos Akadémia Komi Központjának
         Nyelv-, Irodalom- és Történettudományi Intézete

Az Orosz Tudományos Akadémia Komi Központjának
         Nyelv-, Irodalom- és Történettudományi Intézete

A komi nyelv (Je. A. Cipanov nyelvkönyvének előszava Andrej Pomüszov fordításában)

Komi hanganyag

A Komi Köztársaság Finnugor Kulturális Központja

A Komi Köztársaság Finnugor Kulturális Központja

A Komi Köztársaság Finnugor Kulturális Központja

A komi-permjákok

Perm történeti és kulturális öröksége

A permi zoomorf szobrocskákról

A kultúra a Komi Köztársaságban

A Nemzeti Galéria Sziktivkarban

A Nemzeti Múzeum Sziktivkarban

A Permi Terület Helytörténeti Múzeuma

Nagy Permről az Uráli Történeti Enciklopédiában

A Komi Állami Statisztikai Hivatal

A Komi Köztársaság Gazdasági Minisztériuma

Balla Bálint: Szorokin, a szeretet szociológusa — Pityirim Szorokin komi származású amerikai szociológusról

Zürjén népmesék a Magyar Rádió honlapján (meghallgatható!)

Az ősz kristálylehellete Komi népdalok Lidia Loginova és Peter Suhalin előadásában (real audio)

A Fehér-tenger, Karjala és Perm

Egy amerikai tanár beszámolója a Komi Pedinstitutban töltött idejéről

A „poltergeist” (zörgőmanó, hajigálószellem) a komi folklórban és hitvilágban (Nikolai Konakov)

Kirill Istomin: A Kolvai Voloszty és a kolvai etnográfiai csoport mint a nomád életformáról a letelepedettre való áttérés példája. Analíziskísérlet (Pro Ethnologia 8)

Permisztikai szakirodalom Kozmács István összeállításában

A komi nemzeti szimbólumokról

Egy orosz fiatalember a zoomorf stílusban telefonkártyákat tervezett


A manysikról

A Hanti-Manysi Nemzetiségi Körzet hivatalos honlapja

Klima László: Obi-ugor nemzeti tudat: út a múltból a jövőbe

A manysik a 18. században

A manysikról a veszélyeztetett népek Vörös Könyvében

Északkelet-Ázsia Veszélyeztetett nyelvei Juha Janhunen és Tapani Salminen összeállításában

A Hanti-Manysi Nemzetiségi Körzet őshonos népei

A manysikról a norvégiai Russzisztikai Központ adatbázisában

Információs szolgáltatás Hanti-Manszijszkban

A manysikról Aado Lintrop honlapján

A manysikról Aado Lintrop honlapján

Obi-ugor népmesék a Magyar Rádió honlapján (meghallgatható!)

A kis mo¶ nő – egy mese története

A kis mo¶ nő – egy mese története


A hantikról

A Hanti-Manysi Nemzetiségi Körzet hivatalos honlapja

A hanti nyelvről

A vadász és a dala

Klima László: Obi-ugor nemzeti tudat: út a múltból a jövőbe

A hantikról a veszélyeztetett népek Vörös Könyvében

Északkelet-Ázsia Veszélyeztetett nyelvei Juha Janhunen és Tapani Salminen összeállításában

A Hanti-Manysi Nemzetiségi Körzet őshonos népei

A hantikról a norvégiai Russzisztikai Központ adatbázisában

Információs szolgáltatás Hanti-Manszijszkban

Hivatalos honlap a Hanti-Manysi Nemzetiségi Körzetből

Hogyan vezeti félre a helyi kormányzat a keleti hantikat?

Aado Lintrop írására a Steinitz által gyűjtött hanti medveénekekről

Aado Lintrop: Az obi-ugor mitológiáról 1.

Aado Lintrop: Az obi-ugor mitológiáról 2.

Aado Lintrop: Az obi-ugor mitológiáról 3.

Aado Lintrop: Az obi-ugor mitológiáról 4.

Edgar Saar cikkére az északi hantik 20. század végi temetkezési szokásairól

Art Leete írása arról, hogyan írták le a nyenyec és hanti jellemet a 19. századi orosz néprajzi szakirodalomban

Art Leete cikke a hantik és más népek tájékozódási képességeiről

Fényképek egy 1991-ben, Juilszk faluban tartott hanti medveünnepről

Hamisítatlan Szibéria. Diavetítés a hantikról

Diavetítés a hantikról

Hoppál Mihály cikke: Sámánizmus a posztmodern korban (a szibériai török és uráli népek sámánizmusáról)

Obi-ugor népmesék a Magyar Rádió honlapján (meghallgatható!)

A hantik földjén (úti beszámoló)


A magyar nyelvről és a magyarokról


A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének honlapja

Nyelvészeti honlap: a magyar nyelvről és általában a nyelvről

Kiss Tamás cikkgyűjteménye a nyelvművelés kártékonyságáról és ármánykodásáról

Nádasdy Ádám írásai – A Modern Talking sorozat és egyebek... Különösen ajánlott: Ki fia-borja?, Se kultúra, se történelem, Az agglutináció

A magyar nyelv

A magyar nyelv eredete

Kamaszok, vérbaj, MASH és ami belefér

Vámbéry Árminról

Szavaink eredetéről

Jövevények, idegenek és tükrök

Tabuk és káromkodások: mért ne egyen a terhes nő cseresznyét?

Mu, avagy japán -e a magyar nyelv vagy grönlandi?

GYÖRFFY GYÖRGY: Magyarok a steppén. Magyarok és elődeik, I. (a steppei népekről, az etnikum fogalmáról és a kettős honfoglalásrólA nyenyecekről

Ösvények nyenyec honlapokhoz

Szamojéd népmesék a Magyar Rádió honlapján (meghallgatható!)

Bibliográfia a nyenyec nyelvről

Fényképek a Nyenyec Autonóm Körzetből

Fényképek a nyenyecekről

Art Leete írása arról, hogyan írták le a nyenyec és hanti jellemet a 19. századi orosz néprajzi szakirodalomban

Tapani Salminen honlapja a tundrai nyenyec(ek)ről: nyelvtani vázlat, szakirodalom, példaszöveg, ösvények más honlapokhoz

Nyenyec hanganyag

Tapani Salminen honlapja az erdei nyenyec(ek)ről: nyelvtani vázlat, szakirodalom, példaszöveg, ösvények más honlapokhoz

Eva Toulouze és Kaur Mägi honlapja az erdei nyenyecekről

A Jaszavej nyenyec szövetség honlapja

A nyenyecekről a veszélyeztetett népek Vörös Könyvében

Északkelet-Ázsia Veszélyeztetett nyelvei Juha Janhunen és Tapani Salminen összeállításában

A nyenyec dalok típusairól (Jarkko Niemi)

A nyenyecekről a norvégiai Russzisztikai Központ adatbázisában

Nyenyec témájú források az interneten (és más hírek)

Az enyecekről

Az enyecekről a veszélyeztetett népek Vörös Könyvében

Északkelet-Ázsia Veszélyeztetett nyelvei Juha Janhunen és Tapani Salminen összeállításában

Az enyecekről a norvégiai Russzisztikai Központ adatbázisában

Szamojéd népmesék a Magyar Rádió honlapján (meghallgatható!)


A nganaszanokról

A nganszanokról a veszélyeztetett népek Vörös Könyvében

Északkelet-Ázsia Veszélyeztetett nyelvei Juha Janhunen és Tapani Salminen összeállításában

A legfontosabb adatok a nganaszanokról

A nganaszanokról a norvégiai Russzisztikai Központ adatbázisában

Triinu Ojamaa: A sámán mint zoomorf ember

Triinu Ojamaa: A sámán mint zoomorf ember

Aado Lintrop a nganaszanokról

Aado Lintrop: Tubjaku Konsterkin varázsigéi

Aado Lintrop: Sámánok a Kosterkin családból

Szamojéd népmesék a Magyar Rádió honlapján (meghallgatható!)


A szölkupokról

Szamojéd népmesék a Magyar Rádió honlapján (meghallgatható!)

Északkelet-Ázsia Veszélyeztetett nyelvei Juha Janhunen és Tapani Salminen összeállításában

A szölkupokról a norvégiai Russzisztikai Központ adatbázisában


A kamasszokról

A kamaszokról a veszélyeztetett népek Vörös Könyvében: a kamaszok eltörökösödtek, de ma már törökségi eredetű nyelvük is veszélyeztetett